Deprem Sigortası Nasıl Yapılır?

0

Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlarda deprem sigortasına olan talepte artış yaşandığını görmekteyiz. Bu tür zamanlarda bazı sigorta şirketlerindeki DASK poliçe satışı yüzde 30 oranında arttığı istatistiki bilgiler arasında yer almakta

BAZI SİGORTA ŞİRKETLERİ DASK POLİÇE SATIŞINI DURDURDU

Bazı sigorta şirketleri yaşanan depremlerin ardından hatlarını kapatarak DASK poliçe satışlarını durdurmakta. Bunun ardındaki neden ise yaşanan depremlerin ardından riskin yükselmiş olmasından kaynaklanmaktadır dolayısıyla bazı sigorta şirketleri bu riski almak istemiyorlar. Zorunlu hale gelmesinden dolayı Türkiye’de 9,2 milyon hanenin deprem sigortası bulunmaktadır. Ancak bu rakam halen Türkiye’ nin yüzde 48’inin sigortasız olduğu anlamına gelmektedir.

Deprem Sigortası Nasıl Yapılır ve Kapsamı nedir?

1-Depreme karşı bir devlet güvencesi

Zorunlu olan deprem sigortası devlet tarafından vatandaşlara sunulmakta olan bir güvencedir. Deprem sigortası konutları depreme, fay kayması ve tsunami gibi doğal afetlere karşı güvenceye almaktadır.

2-Sahip olmak oldukça basit

Konutlarını ve ailelerinin güvence altına almak isteyen konut sahipleri, sigorta acentelerinden yâda bankalardan deprem sigortalarını yaptırabilirler. Konut yâda kimlik bilgileri verilerek poliçe sahibi olunabilmektedir.

3-Aylık taksitler

Poliçeler yıllık olarak düzenlenmektedir. Konutların yapı tarzlarına, brüt yüz ölçümlerine ve bulundukları bölgenin riskine göre poliçe ücreti hesaplanır. Poliçeler vatandaşların maddi durumlarına göre aylık taksitlere de bölünebilmektedir.

4-İndirim

Eğer her düzenli olarak poliçe yenilemesi yapılıyorsa yenileme indirimleri uygulanmaktadır. İnşaat ruhsatı tarihine göre ise ikinci bir indirim daha uygulanmaktadır. Bunlara ek olarak bina yâda site yönetimi tarafında tüm dairelerin sigortalanması durumunda bir indirim daha uygulanabilmektedir.

5-Yeni bir hayat

Konut sahibinin yaptırmış olduğu poliçe neticesinde konutun hasar görmesi durumunda ALO DASK 125 Çağrı Merkezini arayarak yetkiliye poliçe yâda vatandaşlık numaranızı vererek dosyanızı açtırabilir hatta yeni bir ev sahibi olabilirsiniz.

6-Hasar tespiti

Poliçe sahibinin hasar başvurusunun ardından DASK hasar tespit yetkilileri konutu incelemeye alırlar. Böylece tazminat tutarı belirlenir.

7-Kısa sürede tazminat ödemesi

Tazminat tutarı, DASK tarafından poliçe sahibinin hesabına hasar tespitinden sonra en kısa sürede yatırılmaktadır.

8-Hızlı toparlanma

Poliçe sahipleri, doğal afetin konutlarına verdiği zararı ödenen tazminat sayesinde kolayca giderme imkânı bulmaktadırlar.

DASK NEYİ KAPSAR?

DASK deprem yâda doğal afet sonucu ortaya çıkan yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları poliçede belirtilen limitler dâhilinde nakit olarak karşılar.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri bir arda ve ayrı ayrı teminat altındadır;

 • Temeller,
 • Ana duvarlar,
 • Ortak duvarlar,
 • Bahçe duvarları,
 • İstinat duvarları,
 • Tavan ve tabanlar,
 • Merdivenler,
 • Asansörler,
 • Sahanlıklar,
 • Koridorlar,
 • Çatılar,
 • Bacalar

DASK’ın KARŞILAMADIĞI MASRAFLAR

Aşağıda belirtilen durumlarda oluşan zararlarınız poliçe dışındadır;

 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • Kar kaybı,
 • İş durdurma,
 • Kira mahrumiyeti,
 • Alternatif ikametgâh ve iş yeri güzergâh masrafları,
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
 • Her türlü taşını mal, eşya ve benzerleri,
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat,
 • Manevi tazminat talepleri,
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kayması dışında oluşan zararlar,
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendisinden kaynaklı kusurlu yapısı nedeniyle meydana gelen zararlar poliçe dışı tutularak tazminat ödenmez.

DEPREM SİGORTASI NE KADARLIK ZARARI KARŞILAR

DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami tutarda teminat sağlar.7 eylül 2019 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 215 bin TL’dir.

Azami tazminat hesaplanırken yıkılan konutun yeniden inşa maliyeti(arsa değeri hariç) dikkate alınır.

Eğer konutun değeri DASK tarafından belirlenen tutarı aşıyorsa poliçe sahibi dilediği takdirde sigorta şirketlerinden ek poliçe alabilir.

HANGİ BİNALAR DEPREM SİGORTASI KAPSAMINDA?

Deprem sigortası genel olarak belediye hudutlarında kalan binalar için geliştirilmiş bir sigortadır.6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince aşağıda belirtilen binalar deprem sigortası tarafından teminat altına alınmıştır.

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Deprem sigortası ayriyeten;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri içinde geçerlidir.

KAPSAM DIŞI KALAN BİNALAR

 • 9.11.1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınaî amaçla kullanılmakta olan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • İlgi mevzuat ve projeye aykırı inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumlarınca yıkılmasına karar verilen binalar deprem sigortası tarafında poliçe edilmemektedirler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz