Medikal Muhasebe Nedir? | Görevi ve Önemi

0

Medikal Muhasebe

Sağlık sektörü insan yaşamını doğrudan etkileyen ve insanların sağlığı bakımından ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmettir. Burada gün geçtikçe insan hayatı gelişmekte ve buna bağlı olarak da sağlık sektörü de değişebilmektedir. Bu anlamda sağlık sektörü ilerledikçe sağlık harcamaları baş göstermektedir. Dolayısıyla muhasebenin insan hayatına etkisi sağlık sektöründe de ortaya çıkıyor. Nitekim Medikal Muhasebe de bunun bir sonucudur.

Medikal muhasebenin tarihsel sürecine bakıldığında ülkemizde ilk olarak bu konuda 1980 yılında bir çalışma yapılmışsa da aslı itibarı ile bu alandaki en kapsamlı çalışmalar 2003 yılında yapıldığı açıkça görülüyor. Bu süreçte sağlık hizmetlerinde yapılan ödemelerin tek bir çatı altında toplanılması için uğraşlar verilmiştir. Dolayısıyla da 2006 yılında SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu) kurulmuştur. Bu kurum ile BAĞKUR ve Emekli Sandığı G.M tek çatı altında birleştirilmiştir. Tam olarak Medikal muhasebe kavramı da bu zamanlardan sonra ortaya çıkmıştır. SGK kurumunun çeşitli SSK tarzı araştırma ve analizleri ile doğru orantılı olarak bazı çalışmalar devlet tarafından yapılmıştır. Misal, SUT kodlu araç ve gereçleri SGK tarafından kamuoyuna yayımlanması örnek olarak verilebilir.

Medikal muhasebe tarihine bakılırsa bu süreçten itibaren Medula ( Medikal Ulak) kavramı karşımıza çıkmaktadır. Medula, kısa tanımı ile internet ağında sağlık kurumunun çeşitli faturalandırma, bunu ödeme ve çeşitli benzeri bilgileri görebilme imkânını bizlere sunuyor. Bilakis Medula, sağlık kurumlarında görev alan kişilerin görev yükleri başta olmakla birlikte kağıt israfını da önlemektedir. Bir tür online bilgi işlem türü de denilebilir. Peki Medikal muhasebe nedir?

Medikal Muhasebe ve Görevleri

Muhasebe denince akla sadece finans işleri gelmektedir. Bilhassa muhasebe, finans açısından bir bilgi sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki Medikal Muhasebe bundan ayrı olarak düşünülmelidir. Medikal muhasebe kısaca; Sağlık kurumunda oluşan fiyatlandırma, faturalandırma ve bunun takibini ve de tahsilini SGK özelinde sistematik bir şekilde gerçekleştiren işlemlere denir.

Medikal Muhasebe kendi içerisinde İş Süreçleri, Bilgi İşlem Süreçleri, Poliklinik Acil Servis Süreçleri, Satın Alma Süreçleri, Eczane Süreçleri, Ameliyathane ve Yatak Hasta Süreçleri ve son olarak da Finans müdürlüğüne bağlı olan iş süreçleri şeklinde farklı görevlendirmelere dağılmaktadır. Medikal Muhasebe kavramının Sağlık Kurumlarında bu denli ayrıntı kavram olması da Bu süreçlerin sağlık kurumlarının finans ve hizmetlerine oldukça etkisinin bulunduğunu da kanıtlar niteliktedir. Medikal Muhasebenin bazı görev ve iş yükümlülükleri şu özetle şu şekillerde ifade edilebilir.

• SGK ve benzeri kurumlarda oluşan sözleşmelerin takibini yapmak

• Hekim kaydında yapılan işlemleri kontrol ederek hastanenin ceza yemesini önlemek.

• Hastane ve sağlık alanında hekimler nezdinde yapılan sözleşme ve mevzuat değişiklerini takip ederek bunu Hastanenin ilgili çalışanlarına iletmek

• Sözleşmelerin değişikliği ile kurumda yapılan fiyatların güncellemesini yapmak ve kuruma iletmek

• Kurumlarda yani hastanelerde laboratuvar, poliklinik gibi bölümlerde bulunan evrakları eksiksiz ve mevzuata uygun bir şekilde ilgili kurum ve görevlilere göndermek

• Tıbbi anlamda hastanede olan alışverişin faturalarını kaydetmek ve buna göre bir yol izlemek

Gibi çeşitli sınıflarda görev tanımları bulunur. Dolayısıyla Medikal Muhasebe denince akla hastanenin mevzuat ve kuralarına göre finans işlerini yürütmek gelmelidir.

Medikal Muhasebenin Önemi

Medikal Muhasebe SGK özelinde belirtilen faturalandırma ve buna bağlı çeşitli aktivitelerin online mecrada kişinin izni ve talebi ile kendisine sunulması hizmetini kapsamaktadır. Geçmişte kağıt israfı başta olmak üste düzensiz olarak hizmet veren sağlık kurumlarına bakıldığı takdirde sağlığa olan harcama ve dolayısıyla da maliyetlerin artması doğal karşılanmıştır. Bu nedenle Medikal Muhasebe, sağlık kurumlarının tasarruf etmesi ve sağlık hizmetlerini doğruca verebilmesi anlamlarında oldukça gerekli bir kavram olarak karşımıza tekrardan çıkmaktadır. Her dönemin özelliğine bağlı olarak değişen koşulların bir sonucu da mevcuttur. Sonuç olarak Medikal Muhasebe sağlık alanında oluşan maliyet ve harcamaların sistematik bir biçimde görülmesine dolayısıyla da bunun düzene sokularak engellenmesine olanak sağlamıştır.

Özel Sağlık Hizmeti Sunucularına ( ÖSHS) gelen çeşitli faturalandırma ve benzeri aktivitelerin sonucunda yapılan hatalar SGK nezdinde bu şekilde hizmet veren kurumlara çeşitli ceza yaptırımları örneği çoktur. Bu sonucunda da ÖSHS hem maddi hem de manevi anlamda ( kurum imajını zedeleyici) zararlar verilebilmektedir. Bunu TÜİK verilerine göre hastanelere verilen ceza lardan ve bu cezaların acemice tabir edilebilecek hatalardan kaynaklandığını rahatlıkla görebiliriz.

Genel Değerlendirme

Makale birçok yönden Muhasebenin özelliklerine değinerek bunun hastane ya da bir diğer deyiş ile sağlık kurumunda işleyişine temas etmiştir. Öyle ki Medikal Muhasebe kavramı eski yıllardan kalan bir kavram olmayıp, aksine sağlık harcamalarının arttığı günümüz koşullarında ortaya çıkmıştır.

Medikal, genel anlamı ile hastane ya da başka bir deyiş ile sağlık konusunda kullanılan terimdir. Makalede de bahsedildiği üzere Medikal Muhasebe de en genel anlamı ile sağlık kurumunun harcamalarını kontrol etmek ve bunu mevzuata uygun yönetme biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim muhasebe buradan da anlaşılacağı gibi hayatın her alanında önemli bir kavramdır.

Medikal Muhasebe günümüzde tam anlamıyla anlaşılamadığı ve gerekli değeri göremediği için makalede buna dikkat çekmek için yazılmıştır. Şöyle ki SGK kurumunun iş yükünü azaltan, bu alanda hizmet veren Özel Sağlık H. Sunucularının ceza almaması veyahut minimum ceza seviyesine ulaşması Sağlık kurumları açısından hem maddi hem de manevi olarak oldukça önemli teşkil etmektedir. Bu nedenle güncel olarak var olan bazı sorunların ve kurumların gereksiz görülebileceği nitelikte aldığı cezaların örnekleri Türkiye İstatistik Kurumunca verilen tablolar ile somutlaştırılmıştır. Bu alanda Medikal Muhasebenin öneminden çok vazgeçilmez olduğu üzerinde durulmuştur.

Önceki İçerikBedava Bitcoin Kazandıran Siteler
Sonraki İçerikEn iyi Yabancı Diziler | Dizi Önerileri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz