Yenilenebilir Enerji Kaynakları

0

Yenilenebilir enerji, sürekli yenilenen ve tükenmeyen enerji demektir. Bu enerjiler doğal süreçler içinden sürekli oluşurlar. Bu şekilde düşünürsek, aslında fosil yakıtlarda doğal bir süreç içinde sürekli yenilenir, ama bu süreç çok uzun sürdüğünden ve fosil yakıtların aşırı tüketiminden dolayı onların yakın gelecekte tükenmesine sebep olabilir. Tükenme olasılığı çok yüksek olduğundan yenilenebilir enerji türüne girmezler.Yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarının, tükettiği enerjinin ürettiği enerjiden az olması ile elde edilir. Böylece doğada sürekli devam eden enerji, depolanarak, gerekli olan enerji tipine çevrilir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

1. Güneş Enerjisi (Solar enerji)

Güneşten gelen enerjinin direk veya dönüştürülerek kullanılması ile elde edilen enerjidir. Güneş enerjisini direk aydınlanma ve ısınma için kullanmanın yanında, onu elektrik enerjisi veya mekanik enerjiye dönüştürmekte mümkündür. Güneş enerjisini kullanarak yapacağınız elektrik üretimi sistem bakımı ve bakım giderleri açısından uzun vadede iğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha avantajlıdır.

Rüzgar gülleri gibi veya hidro elektrik santralleri gibi mekanik ve devamlı bir sürtünmeye maruz kalmadığından bakımı tamiri ve ileride oluşabilecek sistemsel giderler konusunda da avantajlı konumdadır.Dezavantajı ise yapılan toplam yatırım maliyetine göre diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre enerji üretim verimliliği daha düşüktür. Eğer büyük bir  Güneş enerjisi çiftliği kurmak istiyorsanız. Çinden veya diğer avrupa ülkelerinden Ülkemize göre uygun fiyatlara panel veya inverter ithali yapabilirsiniz. Tabi hesabınızı iyi yapmanızda fayda var.

2. Rüzgar Enerjisi (RES)

Rüzgarların, çok yüksek itme kuvvetleri vardır. Bu kuvvet ile rüzgar gülü denilen makineler ile rüzgardaki enerji, elektrik enerjisine dönüştürülür.Son yıllarda özellikle rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi yüksek bir hız kaznmış durumda. Özellikle Güney kesimlerde (Hatay, Osmaniye ve Antep) Ege Bölgesinde ( Çanakkale, İzmir,Aydın ve Muğla)  Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) gözle görünür bir artış içerisindeler.

Bu santralde 1 Adet Rüzgar Gülünüz Olsaydı 1 Günde Ne kadar para kazanırdınız?

Şu an rüzgar enerjisi üretim sahalarında kullanılan rüzgar gülleri 2.5 MW saatlik üretime sahiptir. AYDEM veya Tedaş gibi Enerji Dağıtım şirketlerinin üretilen 1 Kw lik elektriğin fiyatını yaklaşık 0,25 kuruştan almakta. Şimdi gelelim sorumuzun cevabına 2.5 MW lık bir rüzgar gülümüz olsa 1 günde ortalama ne kadar para kazanırdınız. Bu sorunun cevabı bir çok etmene bağlıdır aslında rüzgarın hızı, rüzgar gülünün verimliliği vs. Biz kaba bir hesap yapalım. 2,5 MW – 2500 Kw yapar. 1 Kw 0,25 Kuruş ise 2500*0,25=625 TL/Saat   Bu demek oluyor ki eğer böyle bir rüzgar gülümüz olsaydı optimum da 1 saatte 625 Tl para kazanmış olacaktık. santralimizin optimumda 10 saat çalıştığını düşünürsek günde 6.250 TL bir gelirimizin olduğunu görmekteyiz. Bu miktarı püfür püfür esen bir rüzgardan kazandığımızı düşünmek iyi olsa gerek.

3. Biyokütle Enerjisi 

Bitkisel ve hayvansal atıklardan elde edilen enerji türüdür. Biyodizel ve biyogaz bu şekilde üretilen enerji kaynaklarıdır. Ülkemizde Önemi henüz pek anlaşılmayan bir enerji üretim yöntemidir. Biyokütle ile enerji üretimi konunu ciddiye alan bazı Avrupa ülkeleri. Diğer ülklerden Çöp ve benzeri ürünleri kendi ülkelerine ithal etmektedirler. İthal ettikleri bu çöpler ile Ülkenin enerji İhtiyacının büyük bir kısmını karşılamakta ve aynı zamanda geri dönüşüm konunda doğaya destek olmaktadırlar. Büyükbaş veya küçükbaş hayvan yetiştiren Büyük veya küçük ahır sahipleri hayvan dışkısı olan tezeği kullanarak biyokütle enerjisi üretimi konusunda gereken teknik yardımı alırlarsa işletmelerinin enerji ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilecekleri gibi bu işten ciddi bir ek gelir sağlayabilirler.

4. Jeotermal Enerji

Yer kabuğundaki ısıdan faydalanılarak elde edilen sera ve konutlarda direk ısınma için kullanılan enerji türüdür. Ülkemizde kısıtlı alanlarda kullanılmaktadır.

Etraflarına kurulan Böyük çaplı oteller enerji ihtiyaçlarını buradan karşıladıkları gibi. Termal sular ile ülkemiz sağlık turizmine de katkı sağlamaktadırlar.

5. Hidrolik Enerjisi

Suyun potansiyel enerjisinden yararlanarak elde edilen enerji türüdür. Barajlarda depolanan suların, potansiyel enerjisini elektrik enerjisine çeviren hidroelektrik santraller sayesinde elde edilen enerji türüdür. Diğer bir adı İle HES projeleridir. Doğaya verdiği zarar ile gündemden hiçbir zaman düşmemiştir.

6. Hidrojen Enerjisi

Hidrojen serbest halde doğada bulunmadığından, doğal bir enerji çeşidi değildir. Hidrojen, doğada bulunan bileşiklerinden ayrıştırılarak kullanılır. Hidrojenden elde edilen enerji çok büyüktür, fakat enerji elde etme aşamaları çok fazla maliyetlidir. Ama açığa çıkan enerji bu maliyeti karşılayacak düzeydedir.

Yenilenebilir Enerji Neden Önemlidir?

Yenilenebilir enerji türlerinin neredeyse tamamı doğaldır. İnsanlara, hayvanlara ve doğaya zarar vermediği için ekolojik dengenin korunmasındaki rolü büyüktür. Sağlıklı bir gelecek ve sağlıklı nesiller için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı büyük önem taşır. 

Birçok ülke yenilenebilir enerji konusunda bilinçlenmiş ve tedbirler almaya başlamışlardır. Nükleer enerji santrallerinden vazgeçen ve onları kapatan ülkeler vardır. Birçok ülkede, rüzgar gülü tarlaları, güneş enerjisi panel çiftlikleri vardır.

Yenilenebilir enerji konusunda, dünya çapındaki bilinçlenme ve gelişmeler, devletlerin yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlamasına da yardımcı oluyor. Ülkemizde de yenilenebilir enerji çalışmaları devlet destekleri ile teşvik ediliyor.

Rüzgar Gülü veya Güneş Panellerinden ürettiğimiz enerjiyi satarak nasıl para kazanabileceğinizi öğrenmek için tıklayın.