Kiracı Hakları Nelerdir? | Kira Kontratı Nasıl Hazırlanır?

0

Kiracının hakları nelerdir ?

Kiracı olmak
Kiracısınız haklarınız nelerdir?

Kiracının taşınmaza ve taşınmazın sahibine karşı yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklerin yanı sıra kullanacağı hakları da vardır. Kiracının sahip olduğu haklar  kira sözleşmesinde yazan maddelerden doğan haklar olduğu için mal sahibi bu hakların kullanılmasına engel olamaz. Bu haklar ve yükümlülükler şu şekildedir:

1 )  Kira bedelini süresi içinde ödemek ve bedelini ödediği taşınmazı sözleşme şartları içerisinde kullanmaktır.

2 ) Kiracı, kira süresi içinde oluşabilecek taşınmaz ayıplarının taşınmazın sahibinden giderilmesini isteyebilir.

3 ) Kiracı; evden veya taşınmazdan kaynaklı sorunlar nedeniyle taşınmazdan yararlanamıyorsa sözleşmeden doğan haklarını kullanarak kira sözleşmesini bozabilir ve taşınmazı terk edebilir.

4 ) Kiracı kiraladığı taşınmazı teslim aldığı şekilde bırakmak zorundadır.  Teslim aldığı gibi teslim ettiğini belirten tutanağı ev sahibine imzalatabilir ve gerektiğinde bu tutanağı hukuki durumlarda kullanabilir.

5 ) Kiracı, kiraladığı taşınmaz ile ilgili her türlü kullanım hakkına sahiptir. Bir kısmını kullanabilir veya tamamını boş bırakabilir. Kiralana taşınmazın elektrik su ve diğer faturalarını kullanan kişi olarak kiracı ödemek zorundadır.

6 ) Kiracı; kiraladığı taşınmazı ticarethane olarak kullanacaksa her türlü tanıtım tabele ve panlartını taşınmaz dışına asabilir. Ancak bu tanıtım panoları asılırken binaya zarar verilememsi gereklidir.

7 ) Kiracı, taşınmaz kullanımı ile ilgili kira sözleşmesi sırasında kullanım amacı hakkında bilgi vermeli, kullanım amacı dışına çıkmak zorunda kaldığı durumlarda da taşınmaz sahibine bilgi vermelidir. Aksi durumlarda sorumluluk kiracıya aittir.

8 ) Kiracı; taşınmazın içerisinde istediği ara bölümleri oluşturabilir ve istediği amaç için kullanabilir. Taşınmazı terk etmeden önce oluştruduğu ara bölmelerin taşınmaza verdiği zararları telafi etmeli ve zararları gidermelidir.

9 )  Kiracı, sözleşmeden doğan tüm ahklarını sonuna kadar kullanabilir. Taşınmaz sahibi bu haklar konusunda bi ritirazda bulunamaza. Ancak sözleşmede yer alan bilgiler dışında kiracı her hangi bir hak talep edemez.

Kiracı Hangi Hallerde Evden Çıkarılır ?

kiraci haklari
Kiracısı olduğunuz evde haklarınız nelerdir? Ev sahibi sizi hangi hallerde çıkarabilir?

Mülk sahibi kiracısını istediği zaman çıkaramaz. Sadece kiracı 10 yılı geçmiş ise bir sebep gösterilmeden çıkarılabilir. Aksi durumda kiracı bir gerekçe gösterilmeden çıkarılamaz Her hangi bir gerekçe göstermeden çıkarılmak istenen kiracı hukuki yollardan hakkını arayabilir. Bu durum dışında kiracıdan ve mal sahibinden kaynaklı tahliye sebepleri vardır. Bu sebepleri  şu şekilde sıralayabiliriz:

1 ) Mal sahibinden kaynaklı sebepler:

Mal sahibinin yaşamsal ihtiyaçları nedeniyle tahliye istemesi sonucunda kiracı tahliye edilebilir. Mülkün veya taşınmazın onarım, tadilat ve inşası ile ilgili sebeplerden dolayı kiracı tahliye edilebilir.
Mülkün veya taşınmazın satılması durumunda yeni mülk sahibinin istemesi durumunda kiracı tahliye edilebilir.  Satın alma tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıya durum resmi yollardan yazılı olarak bildirilmeli ve kiracıya belirli bir süre verilerek tahliye edilmesi istenebilir.

2.Kiracıdan kaynaklanan sebepler:

  •  Kiracı kira kontratının yanında süre bitiminde tahliye edeceğine dair tahliye taahhütnamesi imzalamışsa  ve süre bitiminde boşaltma işlemi gerçekleştirilmemişse tahliye taahhütnamesi kullanılarak tahliye edilmesi istenebilir.
  •  Kiracının kira bedelini ödememesi durumunda tahliye istenebilir. Bu durumun gerçekleşmesi için önce ihtarname çekilir ve sonrasında tahliye isteği kiracıya iletilir.
  •  Kiracının veya kiralanan taşınmaz içinde yaşayan ailesinden birinin  aynı ilçe de evi bulunması durumunun taşınmaz sahibinin kira kontratı imzalanması aşamasında bu bilgiden haberi yoksa  sözleşmenin bitiminden itibaren dava açma yolu ile tahliye isteyebilir.

Bu durumlarda kiracı taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Tahliye işleminin gerçekleşmemesi durumunda  mahkeme kararı ve güvenlik güçleri yardımıyla taşınmaz cebr yoluyla tahliye edilir.

Kira Kontratı Nasıl Hazırlanır ve Önemli Noktaları Nelerdir?

kira kontratı ve yıllık zam oranı ne olmalidir
Kira kontrati nasıl hazırlanmalidir.

Kira kontratı; mülk sahibi ile bu mülkü belirli süreler kullanmak isteyen  kişi arasında imzalana bir sözleşmedir. İki taraf arasında kiraya verilen taşınmazın tüm özelliklerinin yer aldığı, taşınmazın kullanım süresi ve bu kullanım süresine ilişkin tutarın , mal sahibi ile kiralayan kişinin tüm bilgilerinin bulunduğu bir sözleşmedir. Bu sözleşme doldurulurken ve imzalanmadan önce dikkat edilmesi gereken bir çok önemli nokta vardır. Bu noktalara dikkat ederek tarafınıza her hangi bir sorumluluk yansıtmayacak bir sözleşme imzalayabilirsiniz. Kira kontratı hazırlanırken şu hususlara özenle dikkat edilmelidir :

1 ) Kira kontrat süresi: Kira kontratı belir süreler ve belirli olmayan süreler için yapılır. Eğer belirli olmayan süreler için bir kontrat imzalayacaksanız yapmanız gereken kira süresini net olarak belirtmek ve yıllık olacak şekilde kira bedelini belirlemektir. Bu şekilde ilerleyen yıllarda tarih ve kira bedeli konusunda sorun yaşamazsınız. Belirli süreli kira kontratı ise sürenin dolmasının ardından sona ere ve kira kontratında yer alan sürenin son gününde kiracı  mülkü boşaltmış olmak zorundadır.

2 ) Kişi bilgileri: Kira kontratında yer alan kiracı ve mülk sahibi bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Kiracıya ait olan bilgilerde bir eksiklik olması durumunda yalan beyanda bulunma suçu işlenmiş olur. Bu nedenle kiracı ve mülk sahibine ait tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde doğru olarak doldurulmalıdır.

3 ) Mülke ait bilgiler: Kiralanan taşınmazın  tüm özellikleri, demirbaşları,içinde barındırdığı kullanılacak tüm eşyalar kira kontratında belirtilmelidir. Bu  eşyalar ve demirbaşlar maddeler halinde belirtilmeli, kullanımı sırsında bir zararın oluşması halinde kiracıdan zararın tamamının karşılanacağı da kontratta belirtilmelidir. Bu sayede oluşabilecek zarar kiracının sorumluluğunda olacaktır.

4 ) Kira kontratında  kiracının hangi hallerde çıkacağı belirtilmelidir. Kira bedelinin gecikme süresi, hangi süreler sonunda tahliye talebinin doğacağı,  kiracının vereceği zararların teminat miktarından düşüleceği gibi ev sahibini koruyan ve kiracının uyması gereken maddeler tek tek belirtilmelidir.

5 ) Kira süresinin bitimine yakın bir zamanda mülk  sahibi mülkü satılığa çıkarabilir veya kira ilanı verebilir. Bu durumda mülkü kullanan kişiler  kiralamak isteyen veya satın almak isteyen kişilere mülkü gezdirmek ve tanıtmak zorundadır. Aksi, durumda kira kontratında yer alan mülk sahibinin hakları ihlal edilmiş olur.

Bu maddeler kira kontratında doludurulurken azami dikkat isteyen maddelerdir. Bu nedenle Kira sözleşmesi hazırlanırken ve imza atılmadan önce iki taraf içinde önemli olan her madde tek tek doldurularak imza atılmalıdır.

Önceki İçerikEv Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?
Sonraki İçerikÜniversite Öğrencilerinin Tercih Ettiği Arkadaşlık Siteleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz